We return to the presentation of military figures, interesting project of Polish company Toro Models, the figure was created based on photos from Polish military base in Afghanistan, quite unusual combination of weapons :). Model in 1:35 scale.

Wracamy do prezentacji figurek militarnych, ciekawy projekt polskiej firmy Toro Models, figurka stworzona na bazie zdjęć z polskiej bazy wojskowej w Afganistanie, dość niecodzienne połączenie uzbrojenia :). Model w skali 1:35.