Some time ago I received a basic set of the Marvell United game. As you know BigChild Creatives painters have developed their own way of chibi miniatures painting. Since the Marvel United figures are very cool and I couldn’t find any good video of them I decided to show them on our profile. There are few figures, so the video is a bit longer :). / Jakiś czas temu dostałem podstawowy zestaw gry Marvell United. Jak wiecie malarze BigChild Creatives opracowali własną metodę malowania figurek Chibi. Ponieważ te z Marvel United są bardzo fajne, a w sieci nie mogłem znaleźć dobrego video prezentującego te figurki zdecydowałem, że pokażę je na naszym profilu. Figurek jest kilka więc i video nieco dłuższe :).