Today’s spring unbox is Birds of HonourGuard, a great set available in two scales 75 and 54mm. In each box under two sets of the same figures :). Superb quality, but they are so tiny :), nevertheless they will make an interesting addition to a figure or diorama. / Dziś wiosenny unbox czyli ptaszki z Honour Guard Miniatures, świetny zestaw dostępny w dwóch skalach 75 i 54mm. W każdym pudełku pod dwa zestawy tych samych figurek :). Rewelacyjna jakość, ale one są takie malutkie :), mimo to będą stanowiły ciekawy dodatek do figurki lub dioramy.