One of Lukáš Žaba latest miniatures, continuing the Orc line. The musculature and head of the rhinoceros are the elements visible at a glance, but there is also a face with plenty of detail. An interesting model and a challenge how to show the face. Lukas likes to give us such challenges. Fantastic hand carving, lots of elements and anatomical solutions characteristic of this artist. / Jedna z najnowszych figurek Lukasa Zaby, kontynuująca linię Orków. Muskulatura i głowa nosorożca to elementy widoczne na pierwszy rzut oka, ale jest także twarz z mnóstwem detali. Ciekawy model i wyzwanie jak pokazać twarz. Lukas lubi stawiać nam takie wyzwania. Fantastyczna ręczna rzeźba, dużo charakterystycznych dla tego twórcy elementów i rozwiązań anatomicznych.