I often hear questions about a simple model to start. in such situations, for example, models from SPELLCROW are excellent. Small, nicely sculpted and well cast, they allow you to practice the technique of working with a brush, light and shadows, different structures, and at the end you can still play with them :). The Sheol-morg figure Asgrak is no different, it makes you want to paint :). / Często słyszę pytania o prosty model na początek. w takich sytuacjach znakomicie sprawdzają się na przykład modele z Spellcrow. Nieduże, fajnie rzeźbione i dobrze odlane, pozwalają ćwiczyć technikę pracy z pędzlem, światłocień, rożne struktury, a na koniec można nimi jeszcze pograć :). Nie inaczej jest w przypadku figurki Sheol-morga Asgrak, aż chce się malować :).