Hera Models, is known for its very good fantasy models, today I present a cool bust Omurtag. A muscular, aged dwarf, I would say a compact bust, but it’s a fantastic challenge to practice volumetry, that is, building/modeling the shape using light and shadows.What fascinates me about this model is the face and the amount of anatomical detail that is on it. Revelation. A nice model to use a non-obvious distribution of light and points of focus. Casting on 5 as well as fit. / Hera Models, znana jest z bardzo dobrych modeli fantasy, dziś przedstawiam fajny bust Omurtag. Muskularny, wiekowy krasnolud, powiedziałbym, że kompaktowe popiersie, ale to fantastyczne wyzwanie do ćwiczenia wolumetrii, czyli budowania/modelowania kształtu przy pomocy światła i cieni.Mnie w tym modelu fascynuje twarz i ilość detali anatomicznych jaka się na niej znajduje. Rewelacja. Fajny model do zastosowania nieoczywistego rozłożenia światła i punktów skupienia. Odlew na 5 tak samo jak spasowanie.