Einar is a berserker who towers over other Midgardians because of his ancestry – one of his ancestors descended from the Jotuns, commonly known as ice giants. Einar is noticeably taller and more muscular, but at the same time he does not resemble a giant in appearance – fortunately for him. So much for the pedigree of the figure, whose giant bust was prepared by Midguard Miniatures. Fantastic facial sculpting, it is also probably the strongest point of this figure, the rest is mainly armor full of various details and a giant war hammer. The bust is very large :). All in all, an interesting proposition, although it will surely consume a lot of brush-hours.

Einar to berserker który góruje nad innymi Midgardczykami z powodu swojego pochodzenia – jeden z jego przodków wywodził się z Jotunów, potocznie nazywanych lodowymi gigantami. Einar jest wyraźnie wyższy i bardziej umięśniony, ale przy tym wszystkim nie przypomina z wyglądu giganta – na całe szczęście dla niego. To tyle jeśli chodzi o rodowód postaci, które gigantyczne popiersie przygotował Midguard Miniatures. Fantastyczna rzeźba twarzy, jest to też chyba najmocniejszy punkt tej figurki, reszta to głównie zbroja pełna różnych detali oraz olbrzymi młot bojowy. Popiersie jest bardzo duże :). W sumie ciekawa propozycja, choć na pewno pochłonie wiele pędzlo-godzin.