We wrześniu ubiegłego roku zrobiliśmy pierwszy malarski plener figurkowy, prawie 50 osób przez dwa dni, pod okiem fantastycznych mentorów malowało ten sam projekt. Czas pełen wymiany doświadczeń, świetnej atmosfery i super malowania. Już niebawem ogłosimy zapisy na następną edycję 2022, a na razie zobaczcie jak było w 2021.

Last September we did our first miniature painting jam, almost 50 people for two days, under the guidance of fantastic mentors painted the same miniature. Time full of experience exchange, great atmosphere and super painting. Soon we will announce registration for the next edition in 2022, but for now see how it was in 2021.

FACEBOOK