Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Kontrast Festiwal

[PL/ENG]

Przyjaciele, przy wsparciu naszych mecenasów i wspaniałych przyjaciół MNP, postanowiliśmy zorganizować festiwal figurkowy, który czerpie doświadczenia z najlepszych imprez konkursowych na świecie. Chcemy by było to spotkanie różnych środowisk malarzy figurkowych, o różnym stopniu zaawansowania. Dwa poziomy konkursowe pozwolą na start każdemu kto lubi malować. Przygotowaliśmy też szereg innych atrakcji, wykłady, koncert, speedpainting, warsztaty malarskie, super strefę producentów. Nasz festiwal odbędzie się w nowoczesnym obiekcie z infrastrukturą jakiej jeszcze w Polsce nie miał żaden festiwal.
Kilka słów o osobach, które będą oceniać Wasze prace, uczyć i wspierać radą.

Jury konkursu:
Katarzyna Kaha Górska
Natalia Oracz
Michał Pisarski
Krzysztof Kobalczyk – Przewodniczący

Wykładowcy:
Matteo Di Diomede – Mindwork Games

Michał Pisarski – Lan Studio

Od września będziecie mogli rejestrować swoje prace na konkurs za pomocą systemu on-line. Uwaga posiadanie szczepienia znacząco ułatwi uczestnictwo w imprezie.
Będziemy na bierząco publikować informacje, więc klikajcie “Wezmę udział”, żeby wiedzieć i niczego nie przegapić.

Friends, with the support of our patrons and wonderful friends of MNP, we decided to organize a miniature festival/competition that draws from the best competition events in the world. We want it to be a meeting of different communities of miniature painters, with different levels of experience. Two levels of competition will allow everyone who likes to paint to start. We have also prepared many other attractions, lectures, concert, speedpainting, painting workshops, super producers zone. Our festival will take place in a modern facility with an infrastructure that no other festival in Poland has yet.
A few words about the people who will be judging your works, teaching and supporting you with advice.

Competition Jury:
Katarzyna Kaha Górska
Natalia Oracz
Michał Pisarski
Krzysztof Kobalczyk – Chairman

Lecturers:
Matteo Di Diomede – Mindwork Games
Michał Pisarski – Lan Studio

From September you will be able to register your works for the competition using the on-line system.Please note that having a vaccination will greatly facilitate participation in the event.
We will be publishing information on a regular basis, so click “I will participate” to know and not to miss anything.