Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Rejestracja / Registration

Zapraszamy do rejestracji figurek na Kontrast 2021. Prace można zgłaszać do 18 listopada do 24.00 / We invite you to register your miniatures for Contrast 2021. Entries can be submitted until 18 November at midnight.

Rejestracja zamknięta/Registration is closed.