Regulamin Konkursu na Festiwalu Modelarstwa Figurowego „Kontrast”

Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast jest organizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów M.St. Warszawy, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” i Miniature Night Painting. 

Wprowadzenie

Prace zgłoszone na konkurs malarstwa figurowego „Kontrast”, oceniane są w systemie otwartym. Główną zasadą konkursu jest postanowienie, że prace uczestników są oceniane na podstawie zaprezentowanych umiejętności i wartości artystycznej zgłoszonych prac, a nie w porównaniu do prac innych uczestników. Oznacza to, że każda praca oceniana jest indywidualnie. Jury przyznaje nagrody za wartość pracy, umiejętności, wyobraźnię, koncept oraz potencjał twórczy (nawet ten nieoszlifowany). Mówiąc wprost uczestnicy muszą przekonać swoją pracą sędziów, a nie rywalizować z innymi uczestnikami. Uważamy, że malarstwo figurowe jest formą sztuki i standard 1, 2, 3 miejsca oraz system oceny porównawczej się tu nie sprawdza. 

Uznajemy także zasadę, że prace zgłoszone (o ile uczestnik zgłosi więcej niż jedną pracę w jednej lub kilku kategoriach) mogą być oceniane jako „display” (zestaw zgłoszonych prac) danego uczestnika, czyli:

 1. w sytuacji kiedy uczestnik zgłasza w danej kategorii więcej niż jedną pracę, jury traktuje to zgłoszenie jako „display” co oznacza, że uczestnik może otrzymać w tej kategorii tylko jedną nagrodę, za jeden najlepszy model lub za cały “display” (jeśli wszystkie prace są na jednorodnym poziomie)
 2. w sytuacji kiedy uczestnik zgłasza na poziomie Master kilka prac w jednej lub różnych  kategoriach, jego prace zbiorczo mogą być nominowane do nagrody Grand Kontrast.

System przyznawania nagród na konkursie „Kontrast” odbywa się w otwartej klasyfikacji medalowej co oznacza, że przewidujemy przyznanie w każdej kategorii więcej niż jednej/jednego statuetki/medalu brązowego, srebrnego lub złotego. W wypadku jeśli w danej kategorii nie ma modeli klasyfikujących się do przyznania nagrody, skład sędziowski może nie przyznać medalu żadnej z prac.

Uczestnicy zgłaszając prace na konkurs, oświadczają, że są one własną pracą/dziełem. Naruszenie tej zasady powoduje dyskwalifikację i odebranie zdobytych nagród. 

Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych sytuacjach życiowych, dostarczenie figurek przez inną osobę, taki fakt musi być zgłoszony przez uczestnika do organizatorów.

Zgłoszone prace muszą być tak zmontowane, połączone/umieszczone na podstawkach/bazach by możliwe było ich bezpieczne przenoszenie i ocena wizualna bez narażania modeli na uszkodzenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia „ruchomych” prac.

Rejestracja prac na Kontrast 2023 odbywa się w formie elektronicznej za pomocą dedykowanego systemy informatycznego. W wyniku rejestracji uczestnik otrzymuje listę startową, gdzie wymienione są jego prace i kategorie w jakich je zgłosił oraz naklejki startowe.

Uczestnik samodzielnie dokonuje naklejenia na zgłoszone modele nalepki z kodami startowymi, kody powinny być umieszczane na boku modelu. Sugerujemy delikatne przyklejanie, ponieważ klej na nalepkach, na niektórych powierzchniach może pozostawić ślady.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane w ramach Kontrast 2023:

– Poziom Standard: wyróżnienia i medale

– Poziom Master: wyróżnienia i statuetki, Grand Kontrast za najlepszą pracę lub display całego konkursu.

– Poziom standard i masters: nagrody branżowe

– Kategorie Gaming: wyróżnienia i medale (brąz, srebro) oraz statuetki (złoto), Best of Gaming

Wszystkie nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów, przekazane będą dla uczestników konkursu w formule loterii.

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach konkursu Kontrast otrzymali złoty medal lub złotą statuetkę w kategorii Standard, mogą zgłaszać swoje prace tylko na poziomie Master . Dotyczy to tylko kategorii w której otrzymali złoty medal lub statuetkę w poprzednich edycjach Kontrastu.

Zdobywca nagrody „Grand Kontrast” w następnej edycji otrzymuje zaproszenie do składu sędziowskiego w następnej edycji.

Sędziowie nie startują w konkursie, ich prace można obejrzeć w specjalnej części wystawy.

1) Poziomy

Standard: jest poziomem dla początkujących jak i średnio zaawansowanych malarzy figurkowych.  

Master: poziom dla malarzy bardzo doświadczonych.

Podział na poziomy Standard i Master wyznacza granicę pomiędzy osobami, które dopiero zaczynają lub malują hobbystycznie a osobami zajmującymi się malowaniem profesjonalnym lub na wysokim poziomie. Nie chcemy zniechęcać uczestników do udziału w konkursie, ale również chcemy umożliwić konkurowanie wśród najlepszych i podniesienie rangi nagród w kategorii Master. Pamiętajcie, że to Wy podejmujecie decyzję w jakiej kategorii startujecie i zależy to wyłącznie od Waszej oceny poziomu i jakości pracy.

Kategorie mają ściśle określone parametry, ale też w przypadku zgłoszenia pracy w błędnej kategorii skład sędziowski będzie miał prawo do przesunięcia pracy do innej kategorii. Możliwe będzie też przesunięcie pracy do wyższego poziomu jeśli dana praca będzie w sposób oczywisty lepsza i będzie miała szansę konkurować w wyższym poziomie (mówimy o poziomie Master).

Prace zgłaszane są na własną odpowiedzialność. Nie jest dozwolone wystawianie prac w konkursie, które wygrały już nagrody w poprzednich edycjach konkursu „Kontrast”. Uprzejmie prosimy by Osoby, które wygrały złoty medal/statuetkę na poziomie Standard w poprzednich edycjach konkursu, zgłaszały swoje prace do poziomu Master ale tylko w kategorii, w której zdobyły tą nagrodę. Jury zawsze ma prawo przesunąć prace z poziomu standard do master.

2) Prace można zgłaszać są w następujących kategoriach: 

Lista kategorii konkursowych:

 1. Pojedyńcza figurka do 54mm – modele w rozmiarze mniejszym niż 54mm wykluczając modele smoków, trolli, gigantów, większych maszyn lub potworów (np. Dreadnought lub Wright Lord, Demon Prince itp.). Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o wysokość samej figurki.
 2. Pojedyńcza figurka od 54mm – o rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o wysokość samej figurki.
 3. Figurki Historyczne – modele historyczne w różnych skalach. Mogą to być popiersia jak i modele pojedyncze przedstawiające postacie historyczne.
 4. Popiersie – wszystkie popiersia SF, Fantasy oraz popiersia współczesne. 
 5. Oddział – grupa figurek maksymalnie do 9 sztuk, przykładowo: bandy z KillTeam, Underworlds, BloodBowl, Zombicide, Marvell United, Infinity, Aristea lub po prostu zestaw figurek ładnie wspólnie wyglądających. Figurki muszą być tak trwale umocowane do podstawki by móc je bezpiecznie przenosić i poddawać ocenie sędziów.
 6. Diorama – w tej kategorii przywiązujemy dużą wagę do historii, kompozycji jak i interakcji postaci w całej scenie.
 7. Rzeźba (SCULPT) – popiersie, pełna figura, scena (całe sylwetki). Skala bez znaczenia.  Do tej kategorii kwalifikują się rzeźby tradycyjne jak i 3D (rzeźba cyfrowa). Warunek obligatoryjny umożliwiający zgłoszenie pracy w tej kategorii to fakt, że praca jest wykonana samodzielnie przez autora lub zespół zgłaszający projekt. Praca musi być wystawiona fizycznie rzeźba/wydruk 3D. Sędziowie mają prawo w tej kategorii poprosić o dokumentację uwierzytelniającą autorstwo. Prace w tej kategorii mogą być zgłaszane tylko na poziomie master.
 8. XXL  –  wszelkiego typu pojazdy i maszyny niezależnie od realiów historycznych oraz wszelkiego gatunku potwory w większej skali i rozmiarze,
 9. Speed Painting,
 10. Junior – do tej kategorii automatycznie kwalifikują się wszystkie prace z wyżej wymienionych kategorii zgłoszone przez uczestników w wieku do 15 lat.
 11. Gaming (bez podziału na poziomy Standard i Master)  – Regiment / Armia – kategoria dla figurek malowanych do użycia w grach bitewnych, niezależnie od uniwersum (sci-fi / fantasy / historyczne). Dopuszczone są wszystkie skale faktycznie wykorzystywane w grach. Zgłaszane prace nie muszą spełniać wymagań danej gry (nie muszą mieć “legalnych rozpisek”) ani nawet być przypisane do konkretnego tytułu. (13) Prace będą przyjmowane w dwóch podkategoriach:

a) “Regiment” – oddział stanowiący samodzielny element gry bitewnej, o liczebności minimum 10 i  maksimum 48 modeli. Przykłady: squad Space Marianów, jeden oddział konnicy do Hail Caesar, drużyna do Bolt Action, regiment z Ogniem i Mieczem,  jedna podstawka z BW: Lee. Może to być również samodzielna “armia” do gry na pojedyncze figurki (skirmish), pod warunkiem że mieści się w określonych ramach liczebnościowych (np. duża drużyna do BloodBowla, banda do Frostgrave itp.)

b) “Armia”: minimum 3 oddziały (liczebność dowolna, podyktowana systemem pod który armia jest robiona) – może zawierać różne modele, np. armia fantasy z piechotą, konnicą, smokiem i oddziałem trolli, albo armia do Flames of War z piechotą, artylerią, czołgami i motocyklami.

 1. Pimp My Miniature Box – (PMB) –  transportery figurek (skrzynki, pudełka etc.), można zgłosić każdy system do przenoszenia figurek. (14) Jury ocenia takie elementy jak: kompozycja naklejek, konwersja / konstrukcja, schemat kolorystyczny / pimp factor


3
) Kryteria oceny 

Aby zapewnić największą możliwą obiektywność i usystematyzować pracę składów sędziowskich będą się one kierować następującymi kryteriami: 

1. Technika (wykonanie, staranność, wykończenie modelu, konstrukcja podstawki/plinty/scenki),

2. Wartość artystyczna (kompozycja kolorystyczna, użycie światła, punkty przykuwające uwagę, tekstury itd.),

3. Przekaz (pomysł, klimat, historia zawarta w modelu)

Prace zgłaszane są anonimowo i składy sędziowskie nie dysponują informacją o autorach prac. 

Są to tylko ogólne zasady, ponieważ jesteśmy świadomi, że wszystkie przejawy działalności artystycznej podlegają bardzo subiektywnej interpretacji każdego obserwatora i nie da się tutaj oceniać w skalach punktowych. Określamy uniwersalne zasady z dala od personalnych preferencji, stylów jak i trendów. Każda z wyżej wymienionych cech będzie równą składową oceny.

Jeśli dana praca została nagrodzona, obok niej lub pod nią zostanie umieszczona odpowiednia wizytówka z informacją o dalszych krokach jakie powinien wykonać autor pracy.

4) Display

1. Wszystkie prace tego samego autora w jednej kategorii może być potraktowane jako Display, to znaczy, że wszystkie prace danego autora w danej kategorii o ile jest ich więcej niż 1, mogą być oceniane jako Display. 

2. Display nie musi, ale może być wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Zgrupowanie prac tego samego autora jest lepsze dla sędziów, ale także dla publiczności. Displaye oznaczamy znacznikami, które wyznaczają granice danej ekspozycji gromadzącej utwory jednego autora.

4. W ramach Display nie łączymy prac z rożnych kategorii.

5) Jury

Skład sędziowski składa się z uznanych malarzy figurkowych z dużym doświadczeniem, którzy zdobywają nagrody na międzynarodowych renomowanych konkursach na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby była to grupa osób reprezentująca różne style, jak i różnym podejściu do malarstwa figurkowego, co pozwala bardziej obiektywną ocenę prac. Praca składu sędziowskiego nadzorowana będzie przez Sędziego Głównego.

Prace na Kontraście 2023, będą oceniać 4 składy sędziowskie składające się z trzech osób. 2 w Standardzie i Masterze, 1 w Gamingu i 1 w Speedpaintingu.

Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

Wytyczne Sędziowskie

 • Ocena każdej z prac przeprowadzana będzie niezależnie przez każdego z sędziów w systemie informatycznym zgodnie z instrukcją.
 • Do wyboru nagrody Grand Kontrast kwalifikują się prace z edycji 2023 nagrodzone złotem z każdej kategorii konkursowej na poziomie Master (poza Gaming oraz Speed Painting). Wybór pracy do nagrody Grand Kontrast odbywał się będzie poprzez głosowanie wszystkich sędziów z konkursu głównego (poza Gaming i Speed Painting). Głosowanie przebiegać będzie w postaci rund eliminacyjnych w których każdy z sędziów ma prawo głosowania na dwie prace. W ostatniej rundzie pozostaną tylko dwie prace i każdy z sędziów będzie mógł zagłosować tylko raz.
 • Wybór nagrody Best of Gaming dokonywany jest przez skład sędziowski odpowiadający za tę kategorię oraz sędziego głównego spośród prac, które otrzymały złoty medal w kategorii Gaming. Głosowanie przebiegać będzie w postaci rund eliminacyjnych w których każdy z sędziów ma prawo głosowania na dwie prace. W ostatniej rundzie pozostaną tylko dwie prace i każdy z sędziów będzie mógł zagłosować tylko raz.
 •  

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem konkursu.

W czasie trwania konkursu mogą obowiązywać restrykcje związane z Covid19, uczestnicy są zobowiązani do  ich stosowania. Na terenie konkursu nie wolno spożywać alkoholu oraz innych używek.

Kontakt do organizatora: michal(@)miniaturenightpainting.com

FACEBOOK KONTRAST FESTIWAL