2022-05-17

Regulamin Kontrast 2022 – wersja polska

Regulamin Konkursu na Festiwalu Modelarstwa Figurowego „Kontrast”

Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast jest organizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów M.St. Warszawy, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” i Miniature Night Painting. 

Wprowadzenie

Prace zgłoszone na konkurs malarstwa figurowego „Kontrast”, oceniane są w systemie otwartym. Główną zasadą konkursu jest postanowienie, że prace uczestników są oceniane na podstawie zaprezentowanych umiejętności i wartości artystycznej zgłoszonych prac, a nie w porównaniu do prac innych uczestników. Oznacza to, że każda praca oceniana jest indywidualnie i Jury przyznaje nagrody za wartość pracy, umiejętności, wyobraźnię, koncept oraz potencjał twórczy (nawet ten nieoszlifowany). Mówiąc wprost uczestnicy muszą przekonać swoją pracą sędziów, a nie rywalizować z innymi uczestnikami. Uważamy, że malarstwo figurowe jest formą sztuki i standard 1, 2, 3 miejsca oraz system oceny porównawczej się tu nie sprawdza. 

Uznajemy także zasadę, że prace zgłoszone (o ile uczestnik zgłosi więcej niż jedną pracę w jednej lub kilku kategoriach) mogą być oceniane jako „display” (zestaw zgłoszonych prac) danego uczestnika, czyli:

  1. w sytuacji kiedy uczestnik zgłasza w danej kategorii więcej niż jedną pracę, jury traktuje to zgłoszenie jako „display” co oznacza, że uczestnik może otrzymać w tej kategorii tylko jedną nagrodę, za jeden najlepszy model lub za cały “display” (jeśli wszystkie prace są na jednorodnym poziomie)
  2. w sytuacji kiedy uczestnik zgłasza na poziomie Master kilka prac w jednej lub różnych  kategoriach, jego prace zbiorczo mogą być nominowane do nagrody Grand Kontrast.

System przyznawania nagród na konkursie „Kontrast” odbywa się w otwartej klasyfikacji medalowej co oznacza, że przewidujemy przyznanie w każdej kategorii więcej niż jednej/jednego statuetki/medalu brązowego, srebrnego lub złotego. W wypadku jeśli w danej kategorii nie ma modeli klasyfikujących się do przyznania nagrody, skład sędziowski może nie przyznać medalu żadnej z prac.

Uczestnicy zgłaszając prace na konkurs, oświadczają, że są one własną pracą/dziełem. Naruszenie tej zasady powoduje dyskwalifikację i odebranie zdobytych nagród. 

Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych sytuacjach życiowych, dostarczenie figurek przez inną osobę, taki fakt musi być zgłoszony przez uczestnika do organizatorów.

Zgłoszone prace muszą być tak zmontowane, połączone/umieszczone na podstawkach/bazach by możliwe było ich bezpieczne przenoszenie i ocena wizualna bez narażania modeli na uszkodzenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia „ruchomych” prac.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane w ramach Kontrast 2022:

– Poziom Standard: wyróżnienia i medale

– Poziom Master: wyróżnienia i statuetki, Grand Kontrast za najlepszą pracę lub display całego konkursu.

– Poziom standard i masters: nagrody branżowe

– Kategorie Gaming: wyróżnienia i medale (brąz, srebro) oraz statuetki (złoto)

Wszystkie nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów, są dystrybuowane do uczestników konkursu w formule loterii.

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach konkursu Kontrast otrzymali złoty medal lub złotą statuetkę w kategorii Standard, mogą zgłaszać swoje prace tylko na poziomie Master.

Zdobywca nagrody „Grand Kontrast” w następnej edycji otrzymuje zaproszenie do składu sędziowskiego.

Sędziowie nie startują w konkursie, ich prace można obejrzeć w specjalnej części wystawy.

1) Poziomy

Standard: jest poziomem dla początkujących jak i średnio zaawansowanych malarzy figurkowych.  

Master: poziom dla malarzy bardzo doświadczonych.

Podział na poziomy Standard i Master wyznacza granicę pomiędzy osobami, które dopiero zaczynają lub malują hobbystycznie a osobami zajmującymi się malowaniem profesjonalnym lub na wysokim poziomie. Nie chcemy zniechęcać uczestników do udziału w konkursie, ale również chcemy umożliwić konkurowanie wśród najlepszych i podniesienie rangi nagród w tej kategorii Master. Pamiętajcie, że to Wy podejmujecie decyzję w jakiej kategorii startujecie i zależy to wyłącznie od Waszej oceny poziomu i jakości pracy.

Kategorie mają ściśle określone parametry, ale też w przypadku zgłoszenia pracy w błędnej kategorii skład sędziowski będzie miał prawo do przesunięcia pracy do innej kategorii. Możliwe będzie też przesunięcie pracy do wyższego poziomu jeśli dana praca będzie w sposób oczywisty lepsza i będzie miała szansę konkurować w wyższym poziomie (mówimy o poziomie Master).

Prace zgłaszane są na własną odpowiedzialność. Nie jest dozwolone wystawianie prac w konkursie, które wygrały już nagrody w poprzednich edycjach konkursu „Kontrast”. Uprzejmie prosimy by Osoby, które wygrały złoty medal/statuetkę na poziomie Standard w poprzednich edycjach konkursu, zgłaszały swoje prace do poziomu Master. Jury zawsze ma prawo przesunąć prace z poziomu standard do master. .

2) Prace można zgłaszać są w następujących kategoriach: 

Lista kategorii konkursowych:

I) Pojedyncza Figurka Fantasy do 54mm (01) – modele w rozmiarze mniejszym niż 54mm wykluczając modele smoków, troli, gigantów, większych maszyn lub potworów (np. Dreadnought lub Wright Lord, Demon Prince itp.). Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o rozmiar samej figurki. 

II) Pojedyncza Figurka SF do 54mm (02) – modele w rozmiarze mniejszym niż 54mm wykluczając modele smoków, troli, gigantów, większych maszyn lub potworów (np. Dreadnought lub Wright Lord, Demon Prince itp.). Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o rozmiar samej figurki. 

III) Pojedyncza Figurka Fantasy o rozmiarze powyżej powyżej 54mm. Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o rozmiar samej figurki. (03)

IV) Pojedyncza Figurka SF o rozmiarze powyżej powyżej 54mm. Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o rozmiar samej figurki. (04)

V) Pojedyncza Figurka Historyczna w rozmiarze od 28mm do 85mm (05). Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o rozmiar samej figurki. 

VI) Popiersie SF/Fantasy (06)

VII) Popiersie Realistyczne (współczesne/historyczne) – popiersie osoby/postaci historycznej lub współczesnej (07) malowanej w sposób realistyczny/zgodny z rzeczywistością.

VIII) Oddział (T) – grupa figurek maksymalnie do 9 sztuk, przykładowo: bandy z KillTeam, Underworlds, BloodBowl, Zombicide, Marvell United, Infinity, Aristea lub po prostu zestaw figurek ładnie wspólnie wyglądających. (08) Figurki muszą być tak trwale umocowane do podstawki by móc je bezpiecznie przenosić i poddawać ocenie sędziów.

IX) Diorama – w tej kategorii przywiązujemy dużą wagę do historii, kompozycji jak i interakcji postaci w całej scenie. (09)

X) Maszyna Wojenna – wszelkiego typu pojazdy i maszyny niezależnie od realiów historycznych (10)

XI) Potwór – wszelkiej gatunku potwory w większej skali i rozmiarze (11)

XII) Rzeźba (SCULPT) – popiersie, pełna figura, scena (całe sylwetki). Skala bez znaczenia.  Do tej kategorii kwalifikują się rzeźby tradycyjne jak i 3D (rzeźba cyfrowa). Warunek obligatoryjny umożliwiający zgłoszenie pracy w tej kategorii to fakt, że praca jest wykonana samodzielnie przez autora lub zespół zgłaszający projekt. Praca musi być wystawiona fizycznie rzeźba/wydruk 3D. Sędziowie mają prawo w tej kategorii poprosić o dokumentację uwierzytelniającą autorstwo. (12)

XIII) Gaming (bez podziału na poziomy Standard i Master)  – Regiment / Armia – kategoria dla figurek malowanych do użycia w grach bitewnych, niezależnie od uniwersum (sci-fi / fantasy / historyczne). Dopuszczone są wszystkie skale faktycznie wykorzystywane w grach. Zgłaszane prace nie muszą spełniać wymagań danej gry (nie muszą mieć “legalnych rozpisek”) ani nawet być przypisane do konkretnego tytułu. (13) Prace będą przyjmowane w dwóch podkategoriach:

a) “Regiment” – oddział stanowiący samodzielny element gry bitewnej, o liczebności minimum 10 i  maksimum 48 modeli. Przykłady: squad Space Marianów, jeden oddział konnicy do Hail Caesar, drużyna do Bolt Action, regiment z Ogniem i Mieczem,  jedna podstawka z BW: Lee. Może to być również samodzielna “armia” do gry na pojedyncze figurki (skirmish), pod warunkiem że mieści się w określonych ramach liczebnościowych (np. duża drużyna do BloodBowla, banda do Frostgrave itp.)

b) “Armia”: minimum 3 oddziały (liczebność dowolna, podyktowana systemem pod który armia jest robiona) – może zawierać różne modele, np. armia fantasy z piechotą, konnicą, smokiem i oddziałem trolli, albo armia do Flames of War z piechotą, artylerią, czołgami i motocyklami.

W obu podkategoriach istnieje wymóg zgłaszania prac na podstawkach/tackach umożliwiających ich przenoszenie i ocenę wizualną bez narażania modeli na uszkodzenie.

XIV) Pimp My Miniature Box – (PMB) –  transportery figurek (skrzynki, pudełka etc.), można zgłosić każdy system do przenoszenia figurek. (14) Jury ocenia takie elementy jak:

  • kompozycja naklejek
  • konwersja / konstrukcja
  • schemat kolorystyczny / pimp factor

XV) Junior – do tej kategorii automatycznie kwalifikują się wszystkie prace z wyżej wymienionych kategorii zgłoszone przez uczestników w wieku do 15 lat. (15)

2) Kryteria oceny 

Aby zapewnić największą możliwą obiektywność i usystematyzować pracę składów sędziowskich będą się one kierować następującymi kryteriami: 

1. Technika (wykonanie, staranność, wykończenie modelu, konstrukcja podstawki/plinty/scenki),

2. Wartość artystyczna (kompozycja kolorystyczna, użycie światła, punkty przykuwające uwagę, tekstury itd.),

3. Przekaz (pomysł, klimat, historia zawarta w modelu)

Prace zgłaszane są anonimowo i składy sędziowskie nie dysponują informacją o autorach prac. 

Są to tylko ogólne zasady, ponieważ jesteśmy świadomi, że wszystkie przejawy działalności artystycznej podlegają bardzo subiektywnej interpretacji każdego obserwatora i nie da się tutaj oceniać w skalach punktowych. Określamy uniwersalne zasady z dala od personalnych preferencji, stylów jak i trendów. Każda z wyżej wymienionych cech będzie równą składową oceny.

4) Display

1. Wszystkie utwory tego samego autora w jednej kategorii/klasie to Display.

2. Display nie musi, ale może być wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Zgrupowanie prac tego samego autora jest lepsze dla sędziów, ale także dla publiczności. Displaye oznaczamy znacznikami, które wyznaczają granice danej ekspozycji gromadzącej utwory jednego autora)

4. W ramach display nie łączymy prac z rożnych kategorii.

5) Jury

Skład sędziowski składa się z uznanych malarzy figurkowych z dużym doświadczeniem, którzy zdobywają nagrody na międzynarodowych renomowanych konkursach na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby była to grupa osób reprezentująca różne style, jak i różnym podejściu do malarstwa figurkowego, co pozwala bardziej obiektywną ocenę prac.

Prace na Kontraście 2022, będą oceniać 4 składy sędziowskie. 2 w Standardzie i Masterze, 1 w Gamingu i 1 w Speedpaintingu.

Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem konkursu.

W czasie trwania konkursu mogą obowiązywać restrykcje związane z Covid19, uczestnicy są zobowiązani do  ich stosowania. Na terenie konkursu nie wolno spożywać alkoholu oraz innych używek.

Kontakt do organizatora: michal(@)miniaturenightpainting.com

FACEBOOK KONTRAST FESTIWAL