Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Skoll The Protector – 75mm – Kimera Models

Team from @Kimera Models did a good job with project Kroll. A large miniature with a giant sword, full of details, sometimes quite surprising, see what’s in the Kroll bag ;). Brilliant miniature, the quality of the casting there is nothing to say because it’s Kimera :). Set the playback to HD quality. / Nie ma co owijać w bawełnę chłopaki z Kimery zrobili kawał porządnej roboty jeśli chodzi o Kroll-a. Wielka figurka z olbrzymim mieczem, pełna detali, czasami dość zaskakujących, zobaczcie co ma w torbie ;). Genialna miniaturka, o jakości odlewu nie ma co gadać bo to Kimera :). Ustawcie odtwarzanie na jakość HD.