As promised, I will present more military figures. Today, in my opinion, a great miniature of one of the best German WWII  pilots Hans Philipp. The model is from the Dolman Miniatures, which specializes in very interesting historical projects, is worth seeing what they do. Although I do not have many white metal models, this miniature makes a great impression when it comes to the quality of details in this 1:32 scale. Zippers, dog figure details. It is very good cast. The figure will show itself perfectly on its own, but in the set with the BF109 model in 1:32 it will be a stunning. / Zgodnie z obietnicą będę przedstawiał też figurki militarne. Dziś znakomita moim zdaniem miniaturka,  jednego z najepszych niemieckich pilotow IIWŚ Hansa Philippa. Model ze stajni Dolman Miniatures, który specjalizuje się w bardzo ciekawych projektach historycznych, warto zobaczyć co robią. Mimo, że nie mam zbyt wielu modeli z białego metalu, to ta miniaturka robi znakomite wrażenie jeśli chodzi jakość detali w tej skali 1:32, suwaki, detale postaci psa. Jest bardzo dobrze. Figurka znakomicie prezentuje się samodzielnie, ale w zestawie z modelem BF109 w 1:32 będzie bajka.