Great project realized on the basis of Paul Boner’s graphics by Journeyman Miniatures. A large diorama, a lot of resin, well there is something to paint :). Great figure, hand sculpted. Cool details, lots of metal armor pieces, but it is also a challenge to paint the stone pieces and the big gate wing. Fantastic model.

Świetny projekt zrealizowany na bazie grafiki Paula Bonera przez Journeyman Miniatures. Spora diorama, dużo żywicy, no jest co malować :). Świetna figurka, ręczna rzeźba. Fajne detale, sporo metalowych elementów zbroi, ale wyzwaniem jest też pomalowanie kamiennych elementów i wielkiego skrzydła bramy. Fantastyczny model.