The first part of Ruben Martinez’s guide on the basic tools dedicated to miniatures painting. / Pierwsza część poradnika Rubena Martineza o podstawowych narzędziach do malowania figurek.