Today, interesting bases for smaller figures. The bases are equipped with magnets, STUDIO LEVEL also has special bases for more bases allowing safe handling. The product is definitely dedicated to gamers, but the larger bases can easily be used for 54-65mm figures. Very decent quality.

Dziś ciekawe bazy do mniejszych figurek. Podstawki wyposażone w magnesy, Studio Level posiada także specjalne podstawki dla większej ilości baz pozwalające na bezpieczne przenoszenie lub granie. Produkt zdecydowanie dedykowany dla graczy, ale większe podstawki można spokojnie użyć w figurkach 54-65mm. Bardzo przyzwoita jakość.