And this is the “big” canvas for learning to paint leather , metal and fabric parts. Hand carved, big bust (200mm) from Kimera. Great details, face, pose, seemingly all simple, but in my opinion this model is a challenge, especially if one wants to use NMM. Interesting face, it’s a pity that it’s a bit tilted downwards. Nice model, I will paint it.

I to jest “wielkie” płótno do nauki malowania elementów skórzanych , metalu i materiału. Ręczenie rzeźbiony, wielki bust (200mm) od Kimery. Świetne detale, twarz, poza, niby wszystko proste, ale moim zdaniem ten model jest wyzwaniem, zwłaszcza jeśli ktoś chce zastosować NMM. Ciekawa twarz, szkoda, że trochę pochylona do dołu. Fajny model, będę malował.