Neko Galaxy presents another cyber warrior, Andromeda Fane from Fury Beast series. As usual, a million details and surfaces to be painted, but how interesting. The manufacturer suggests a different model setting, but in my opinion it is more interesting :), but you can do as NEKO suggests. Great model, nicely cast, we are waiting for more :). Neko Galaxy prezentuje kolejną cyber wojowniczkę, Andromeda Fane aka Fury Beast , twarda zawodniczka. Jak zwykle milion detali i powierzchni do pomalowania, ale jakże ciekawych. Producent sugeruje inne ustawienie modelu, ale moim zdaniem takie jest ciekawsze :), ale możecie oczywiście zrobić jak sugeruje NEKO. Świetny model, ładnie odlany, czekamy na więcej :).