Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Dryad – 1:10 bust – Creepytables

Miniatures from Creepytables, as usual, are very original and interesting, it is no different in the case of Dryads. Big bust with many details, great face, lots of painting, but that’s what we like :). Don’t forget to set video playback parameters to max. / Miniaturki od Creepytables jak zwykle są bardzo oryginalne i ciekawe, nie inaczej jest w przypadku Driady. Duże popiersie z wieloma detalami, super twarz, sporo malowania, ale to właśnie lubimy :). NIe zapomnijcie ustawić parametrów odtwarzania video na maksa.