Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Pinup Warrior of the Sun – 50mm – Kingdom Death

Kingdom Death is a very well-known brand producing, often quite controversial miniatures, mainly because of the heavily exposed female bodies. Figures even though small size have many interesting details and you can find incredible interpretations on the web. Warrior of the sun has exactly all the elements for which I value KD. / Kingdom Death to bardzo znana marka produkująca , często dość kontrowersyjne figurki, głównie z powodu, mocno odsłoniętych kobiecych ciał. Figurki mimo, że niewielkie mają wiele ciekawych detali i można w sieci znaleźć niesamowite interpretacje. Warrior of the sun ma dokładnie wszystkie te elementy za które cenię KD.