Witchhorn from Mindwork Games is definitely one of the most interesting miniatures of 2020. Very strong composition, a brilliant sculpture based on a painting by Gerald Brom. Excellent details and interpretation possibilities. If you do not have it in your collection, I advise you to seriously consider the option of obtaining this miniature. I tried to show why it is worth having it in the video material.

Witchhorn z Mindwork Games to zdecydowanie jedna z najciekawszych figurek 2020 roku. Bardzo mocna kompozycja, genialna rzeźba bazująca na obrazie Geralda Broma. Znakomite detale oraz możliwości interpretacji. Jeśli nie macie jej w swojej kolekcji to radzę poważnie rozważyć opcję pozyskania tej figurki. Postarałem się pokazać dlaczego warto ją mieć w materiale video.