Today I present Azazel, the fallen angel, a great miniature, full of extraordinary dynamics prepared by Mindwork Games. The project is a collaboration with Peter Mohrbacher. It is worth noting how interestingly the work of the wind, the hair, the materials have been rendered in this sculpture. A seemingly static pose, but still full of dynamics. A great project :).

Dziś przedstawiam Azazela, upadłego anioła, świetną figurkę, pełną niezwykłej dynamiki przygotowanej przez Mindwork Games. Projekt jest wynikiem współpracy z Peterem Mohrbacherem. Warto zwrócić uwagę jak ciekawie udało się oddać w tej rzeźbie pracę wiatru, włosy, materiały. Niby statyczna poza, ale jednak pełna dynamiki. Świetny projekt :).