Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Kiki’s Pop-up shop – 1:10 bust – NEKO GALAXY

Neko Galaxy makes great miniatures combining the atmosphere of manga, anime, cyberpunk. Kiki’s pop-up shop project is no different. Great mini, full of dynamics, eg. details like walkman, many options of interpretation. You have to admit that it is a demanding model when it comes to the assembly process and thinking how to paint it, because the spatial elements limit each other a bit. But all in all it is not difficult, you just have to think about it carefully. A very cool solution is the hood made of transparent resin :). Generally big bust, perfectly cast as usual when it comes to Neko Galaxy productions.

Neko Galaxy robi świetne modele łączące klimaty mangi, anime, cyberpunka. Nie inaczej jest w projekcie Kiki’s Pop-up shop. Świetny model pełen dynamiki, detali np. walkman, bardzo wiele opcji intepretacji. Przyznać trzeba, że jest to model wymagający jeśli chodzi o proces montażu i przemyślenia w jaki sposób go malować, bo przestrzenne elementy trochę się wzajemnie ograniczają. Ale w sumie nic trudnego, trzeba sobie tylko dobrze to przemyśleć. Bardzo fajne rozwiązanie to kaptur z przeźroczystej żywicy :). Generalnie duży bust, znakomicie odlany jak zwykle jeśli chodzi o produkcje Neko Galaxy.