A fantastic miniature from the Echos of Camelot series, in my opinion probably the most interesting besides the green knight when it comes to male attitudes in this series. Great face, details and the form of the armour itself. The model is rich in detail, but it also “reads” well, so it’s easy to plan your light and colour scheme. A very cool model, worth having in your collection. / Fantastyczna figurka z serii Echos of Camelot, moim zdaniem chyba najciekawsza oprócz zielonego rycerza jeśli chodzi o męskie postawić w tej serii. Świetna twarz, detale i sama forma zbroi. Model bogaty w detale, ale też dobrze się go “czyta”, więc łatwo zaplanować sobie światło i kolorystykę. Bardzo fajny model, wart posiadania w kolekcji.