Who doesn’t remember the scene when the lady of the lake hands Excalibur over to Arthur. This is the theme of the next miniature in the Echos of Camelot series. A beautiful model, full of interesting details, the water vortex surrounding the figure of the Lady of the Lake draws attention. An ambitious project. /Któż nie pamięta sceny kiedy pani jeziora przekazuje Excalibura w ręce Artura. To właśnie motyw kolejnej figurki z serii Echos of Camelot. Piękny model, pełen ciekawych detali, uwagę zwraca wir wodny okalający postać Pani Jeziora. Ambitny projekt.