A brilliant demo by freehand master Francesco Farabi, which we recorded during the 2022 Kontrast Festival. /Genialne demo mistrza freehandu Francesco Farabiego, które zarejestrowaliśmy podczas festiwalu Kontrast w 2022 roku.