Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Samo – 82 mm – Zaba Art Studio

I am starting a presentation of great miniatures created and painted by Lukas Zaba z Zaba Art Studio. These will be miniatures from the SLAVIC and NORSE GODS series. I think most of You will associate these miniatures from the phenomenal artboxes that Lukas paints, but it only shows what potential these miniatures have. SAMO, the figure of a senior warrior, commander in a dignified pose, goes first. Nice watch 🙂 / Zaczynam prezentację świetnych figurek tworzonych i malowanych przez Lukasza Zabe. Będą to miniatury z serii SLAVIC i NORSE GODS. Myślę, że większość Was skojarzy przede wszystkim te miniatury z fenomenalnych artboxów, które maluje Lukas, ale to tylko pokazuje jaki potencjał mają te miniatury. Na pierwszy ogień idzie SAMO , postać starszego wojownika, wodza w dostojnej pozie. Miłego oglądania