Two years at the Hussar festival I had the opportunity to record an excellent workshop on the theory of color and painting miniatures made by Krzysztof Kobalczyk. He is one of the best miniature painters who has developed his own painting technique that allows for extremely precise operation of the light on the model. Now I remastered this project with new software so it is better. / Dwa lata temu na festiwalu Hussar miałem okazję zarejestrować znakomity warsztat o teorii koloru i malowaniu figurek przeprowadzony przez Krzysztofa Kobalczyka jednego z najlepszych malarzy figurkowych, który rozwinął własną technikę malowania pozwalającą na niezwykle precyzyjne operowanie światłem na modelu. Dzięki nowemu oprogramowaniu udało się zrobić jeszcze lepszą werję tego nagrania więc zapraszam do oglądania.