Slavic Shieldmaiden is one of the most famous miniatures of Valkiria Miniatures, at least two I saw this year at the Scale Model Challange. A beautifully carved miniature in a graceful pose, lots of details and a nice shield that begs for freehand :). Quality is excellent. Remember to set it to 1080p./ Slavic Shieldmaiden to jedna z najbardziej znanych miniatur Valkirii, przynajmniej dwie widziałem w tym roku na Scale Model Challange. Pięknie wyrzeźniona figurka we wdzęcznek pozie, dużo detali i fajna tarcza, która aż się prosi o freehand. Jakość jak to u Valkiri znakomita. Pamiętajcie, żeby ustawić odtwarzanie na 1080p.