One of the most famous busts of Bigchild Creatives, you can say classic bust of Iron Heart. Super pose, details, many people painting this bust have a sword or face dilemma, I think that the sword is here only an accessory that reflects emotions, and you need to focus on the face emotions. That is why in my version I have assembled the sword so that the blade does not enter the composition as much as it is on the box and artbox. / Jedno z najbardziej znanych popiersi BC, można powiedzieć klasyka czyli Iron Heart. Super poza, detale, wiele osób malujących to popiersie ma dylemat miecz czy twarz, ja uważam, że miecz jest tutaj tylko dodatkiem oddającym emocje, a skupić trzeba się na przekazie twarzy. Dlatego w mojej wersji zmontowałem miecz tak by ostrze nie wchodziło tak mocno w kompozycję jak to jest na boxie i artboxie.