The new season begins with the presentation of another miniature by one of my favorite authors, Lukáš Žaba. Today, Tyr from the series of Norse Gods. Great, handmade sculpture, two options: hand with shield or amputated arm. I really like Lukas style, the quality of his sculpture is phenomenal. I encourage you to check out his work. / Nowy sezon zaczynam od prezentacji kolejnej figurki, jednego z moich ulubionych autorów czyli Lukasa Zaby. Dziś Tyr z serii bóstw norweskich. Świetna, ręczna rzeźba, dwie opcje ręka z tarczą lub amputowane ramię. Bardzo lubię styl Lukasa, jakość jego rzeźby jest fenomenalna. Zachęcam do zapoznania się z jego pracami.