Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Pearl – 75 Dreams Ignis Art

Pearl from Ignis art is a model where where light and shadow play a huge if not crucial role. After all, how else can you create the atmosphere of a creature suspended in water. Beautiful miniature, full of feminine delicacy, the quality is impeccable. It is a demanding project but it gives a lot of room for interpretation and showing painting possibilities.

Pearl z Ignis Art to model gdzie światło i cień odgrywa olbrzymią jeśli nie kluczową rolę. No bo w sumie jak inaczej oddać atmosferę istoty zawieszonej w wodzie. Piękna figurka, pełna kobiecej delikatności, jakość bez zarzutu. Wymagający projekt, ale dający duże pole interpretacji i pokazania możliwości malarskich.