A bit of an unusual unbox today, because of the 3 miniatures full of detail, I decided to show them in their entirety. The movie would be simply very long, but in this way we have dynamics and details :). Spartans captivate with their dynamics, stopped motion, as for me an amazing scene, just like from Assassin’s Creed: Odyssey. Great composed scene, but you could also make it three separate characters, but together they look awesome.


Dziś trochę nietypowy unbox, ponieważ z uwagi na 3 pełne detali figurki, postanowiłem pokazać je w całości. Film byłby po prostu bardzo długi, a tak jest dynamika i detale :). Spartanie urzekają dynamiką, zatrzymanym ruchem, jak dla mnie niesamowita scena, zupełnie jak z Assassin’s Creed: Odyssey. Świetnie skomponowana scena, ale można też zrobić z tego trzy oddzielne postaci, nie mniej razem wyglądają znakomicie.