Great bust of a female pirate from Bigchild, not overloaded with unnecessary elements, nice face, cool pose. Great possibilities when it comes to interpretation. Interesting model to learn how to build viewer focus points. / Świetne popiersie piratki od Bigchild, nieprzeładowane zbędnymi elementami, ładna twarz, fajna poza. Duże możliwości jeśli chodzi o interpretację. Ciekawy model do nauki budowania punktów skupienia uwagi widza.