Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Rescue Labor – 1:35 – Kombinat

3 years I’ve been pestering Jarek from Kombinat to finish this project and finally here it is, a fantastic mech with an operator miniature. A little unusual set for MNP, but the mech is very cool and can be an interesting companion for another miniature. In this video you will see the model I am working on and it will accompany Andromeda Fame. Rescue Labor is over 300 pieces to assemble, high quality parts and the mech itself is over 20 cm tall so it looks epic. I am very happy that finally this model is available because it is an expression of human determination and creativity.


3 lata męczyłem Jarka z Kombinat by skończył ten projekt i wreszcie jest, fantastyczny mech z figurką operatora. Trochę nietypowy set jak na MNP, ale mech jest bardzo fajny i może być ciekawym kompanem dla innej figurki. W filmie zobaczycie model, nad którym pracuję i będzie on towarzyszył Andromedzie Fame. Rescue Labor to ponad 300 elementów do złożenia, wysoka jakość części no i sam mech ma ponad 20 cm wysokości, więc wygląda epicko. Bardzo się cieszę, że w końcu ten model jest dostępny, bo jest to wyraz ludzkiej determinacji i kreatywności.