Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Freya – 32mm – Simon Miniatures

Another project by my favorite sculptor Stéphane Simon. A beautiful, tiny 32mm Freya fminiature. The amount of detail makes you wonder how he carved it at that scale. It shows how interesting hand carving is, how much you can add atmosphere that sometimes escapes in digital sculpts.

Kolejny projekt mojego ulubionego rzeźbiarza Stéphane Simon. Przepiękna, maleńka 32mm figurka Freya. Ilość detali zastanawia jak on to wyrzeźbił w tej skali. To pokazuje jak ciekawe jest ręczne rzeźbienie, ile można dodać klimatu, który czasami ucieka w rzeźbach cyfrowych.