Another very good historical model from Semper Fidelis Miniatures, two heads, armament to choose from, cool pose. A model from the Knight of Outremer series, that is, a whole scene depicting the knights of the Templar order on crusade. A good model to start the adventure with historical figures due to the lack of complex elements and the possibility of a lot of interpretation, in the end it does not have to be Templar. / Kolejny bardzo dobry model historyczny od Semper Fidelis, dwie głowy, uzbrojenie do wyboru, fajna poza. Model z serii Knight of Outremer czyli całej scenki przedstawiającej rycerzy zakonu Templariuszy na wyprawie krzyżowej. Dobry model do rozpoczęcia przygody z figurkami historycznymi ze względu na brak skomplikowanych elementów oraz możliwość sporej interpretacji, w końcu nie musi być templariusz.