Well, a beautiful girl, a long barrel rifle and a post-apo vibe – Cherry Viewfinder from Kimera Models. Again, dozens of tasty details to paint. Excellent quality is a hallmark, the rest you will see in the film. Remember to set playback to 1440p. / No cóż piękna dziewczyna, długa giwera i klimat post-apo czyli Cherry Viewfinder od Kimery. I znowu dziesiątki smakowitych detali do pomalowania. Doskonała jakość to już znak charakterystyczny, resztę zobaczycie na filmie. Pamiętajcie by ustawić odtwarzanie na 1440p.