Bases are an important element of the miniature composition, sometimes manufacturers add a base, and sometimes they offer separate sets. Today I present 3 sets from Bigchild Creatives, which of course refer to the atmosphere of their miniatures, but many elements are universal. / Podstawki to ważny element kompozycji, czasami producenci dodają podstawkę razem z miniaturką, a czasami oferują osobne zestawy. Dziś prezentuję 3 zestawy od Bigchild Creatives, które nawiązują oczywiście do klimatu ich figurek, ale wiele elementów jest uniwersalnych.