I think we create, together with Lukas, the first comprehensive tutorial on face painting with oil paints. It is a technique that gives tremendous possibilities, which is related to the physical properties of oil paints, and Lukáš Žaba is great at using them to paint his miniatures. I invite you to watch part 1. DON’T forget to set the playback quality to HD. / Chyba udało nam się stworzyć razem z Lukasem pierwszy kompleksowy tutorial o malowaniu twarzy przy pomocy farb olejnych. Jest to technika dająca olbrzymie możliwości co związane jest z fizycznymi właściwościami farb olejnych, a Lukas znakomicie wykorzystuje je malująć swoje mianiaturki. Zapraszam na część 1. NIe zapomnijcie ustawić jakości odtwarzania na HD.