The second part of Ruben Martinez’s guide on the basic techniques of preparing miniatures for painting. / Druga część poradnika Rubena Martineza o podstawowych technikach przygotowywania figurek do malowania.