Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Painting tutorial Witch King II – NMM part 1 – Rage Craft Studio

We start another painting tutorial this time prepared with Rage Craft Studio. For the next few Fridays we will be painting the Witch King II figurine together. We start with NMM. / Zaczynamy kolejny tutorial malarski tym razem przygotowany z Rage Craft Studio. Przez kilka kolejnych piątków będziemy wspólnie malować figurkę Witch King II. Zaczynamy od NMM.