It took me some time, but it’s a big model and I couldn’t stick it on a bluetac, but there it is, I invite you to watch a fantastic dragon from SZ Craft. Important information, the manufacturer recommends a different dragon setting, but my interpretation is cooler :). The model makes a great impression, but you have to work on it a little bit during the folding phase, but this is not a cosmic challenge. / No trochę czasu mi zabrało, ale to wielki model i nie dało się go posklejać na bluetac, ale jest, zapraszam na uboxing fantastycznego smoka z SZ Craft. Ważna informacja, producent zaleca inne ustawienie smoka, ale moja interpretacja jest fajniejsza :). Model robi świetne wrażenie, ale trzeba trochę popracować nad nim w fazie składania, ale to nie jest kosmiczne wyzwanie.