Georges Guynemer is a French air ace from the First World War. He has 54 victorious air duels to his credit. I like historical miniatures very much, because apart from the painting itself, you can find out a lot of interesting things, like issues related to uniforms, equipment, the style in which people were dressed in a given period of our history, etc. Very nicely done bust, what is characteristic for Dolman Miniatures. I will paint it as a part of diorama with Spad s.VII plane on which Guynemer flew.

Georges Guynemer to francuski as lotniczy z okresu I Wojny Światowej. Ma na swoim koncie ma 54 zwycięskie pojedynki powietrzne. Bardzo lubię figurki historyczne, bo oprócz samego malowania malowania można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, choćby kwestii związanych z umundurowaniem, osprzętem, stylem w jakim w danym okresie naszej historii ubierali się ludzie etc. Bardzo ładnie zrobione popiersie, co jest cechą charakterystyczną dla Dolman Miniatures, ja będę je malował jako element dioramy z samolotem Spad s.VII na którym latał Guynemer.