One of the first publications on this profile was a figure from Nocturna Models, today I am starting to introduce you to new products that are already available or will be soon. We start with the Orc line from the “Blood and Skulls” series. First up is a large (12.5cm) bust with the option of two heads to choose from. Note the amount of detail, body and skin texture. The scale of the bust allows for a lot of very precise detail to be shown.

Jedną z pierwszych publikacji na tej stronie była figurka z Nocturna Models, dziś zaczynam przedstawiać Wam nowości, które już są dostępne lub będą niebawem. Zaczynamy od linii Orków z serii “Blood and Skulls”. Na początek duży (12,5cm) bust z opcją dwóch głów do wyboru. Zwróćcie uwagę na ilość detali, strukturę ciała i skóry. Skala popiersia pozwala na pokazanie wielu bardzo precyzyjnych elementów.