And again something for fans of military miniatures, an interesting model of Combat Diver of Combat Team “B” of Military Unit GROM of the Polish Army, equipped with a closed circuit breathing apparatus. A lot of details, nice dynamics, good base for making an interesting microdiorama.

I znowu coś dla miłośników figurek militarnych, ciekawy model NURKA BOJOWEGO Zespołu Bojowego “B” Jednostki Wojskowej GROM Wojska Polskiego, wyposażonego w aparat oddechowy o obiegu zamkniętym. Sporo detali, fajna dynamika, dobra podstawa do zrobienia ciekawej mikrodioramki.