Rage Craft has its characteristic style. They produce small miniatures, but full of interesting details. What I like very much is the fact that practically every Rage Craft miniature can be built in at least two ways. In case of Lord Horror we have for example 3 versions of the head to choose from. Very interesting miniature, wings, armor, big sword, demonic body, there is a lot of it on 35mm scale. Only which head to choose :). / Rage Craft ma swój charakterystyczny styl. Produkują małe figurki, ale pełnie ciekawych detali. To co mi osobiście bardzo się podoba to fakt, że praktycznie każda figurka z Rage Craft może być zbudowana na co najmniej dwa sposoby. W przypadku Lorda Horroru mamy na przykład 3 wersje głowy do wyboru. Bardzo ciekawa figurka, skrzydła, zbroja, wielki miecz, demoniczne ciało, jest tego sporo jak na skalę 35mm. Tylko, którą głowę wybrać :).